wijnhandel wijn sterke drank relatiegeschenken
bezoek onze online shop ontdek onze digitale sommelier

Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Wijnhandel Neyt van je verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken.

Je kan ons contacteren via volgende gegevens:

 • Neyt Wijnhandel BV, Leest 40, 9950 Lievegem, BTW BE0859.857.191
 • E : piet@wijnen-neyt.be
 • T: 09 377 13 07

Inhoudsopgave

1.      Gegevensbepaling. 

2.      Verstrekking aan derden. 

3.      Beveiliging van uw persoonsgegevens. 

4.      Bewaartermijn. 

5.      Rechten van de betrokkene. 

6.      Cookies. 

7.      Klachten. 

8.      Wijzigingen aan deze verklaring. 

 

1. Gegevensbepaling

Wijnhandel Neyt kan persoonsgegevens van je bewaren voor volgende doeleinden:

 • Voor klantenbeheer als gevolg van een bestelling / aankoop
 • Voor het opmaken van een klantenkaart
 • Voor het  versturen van nieuwsbrieven (om nieuwe producten of diensten aan te bieden; uitnodiging te sturen voor een event)

Voor bovenstaande genoemde doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan en verwerken:

 • Naam en voornaam, adres en woonplaats, telefoon en/of mobiel nummer, e-mail adres.

Wij kunnen je gegevens vragen of verzamelen in de winkel, via het contactformulier op onze webpagina of op andere commerciële activiteiten. Indien je klant bent bij ons dan gaan wij uit van redelijke verwachting om uw gegevens op te slaan en te verwerken.

 

2. Verstrekking aan derden

In het kader van de hierboven omschreven doeleinden, kunnen wij je persoonsgegevens aan verwerkers verstrekken.

Wij maken gebruik van verwerkers voor onder meer volgende zaken:

 • Mailchimp voor de verzending van onze nieuwsbrieven.
 • Koerierbedrijf Transforce, DPD of BPOST voor de verzending van uw online-bestelling

In dergelijk geval zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze verwerkers. Dergelijke overeenkomst waarborgt een adequate beveiliging van de verstrekte persoonsgegevens. Tevens geven wij enkel toestemming aan de  verwerker om de gegevens te gebruiken voor de daarvoor bedoelde en zorgvuldig omschreven doelstelling(en).

Ten slotte zullen wij je persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten, diensten  te garanderen of om de rechten en eigendommen van ons bedrijf te beschermen.

 

3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

4. Bewaartermijn

Wijnhandel Neyt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

De standaard bewaartermijn van uw gegevens is bij ons 7 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.

 

5. Rechten van de betrokkene

Als verwerker van je persoonsgegevens bieden wij je ook een aantal rechten.

Deze rechten worden aan jou –de betrokkene- toegekend in betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: je kan een overzicht opvragen bij ons van alle persoonsgegevens die wij bewaren van u.
 • Recht op correctie: je kan een correctie van je persoonsgegevens vragen in onze databank. Wij zullen je gegevens dan aanpassen zoals je doorgeeft.
 • Recht op verwijdering: je kan aanvragen dat wij je persoonsgegevens verwijderen. Je gegevens zullen wel bewaard blijven in onze boekhouding volgens de bewaarplicht op facturen.
 • Recht op bezwaar tegen directe marketingpraktijken: Je kan aanvragen dat wij je niet meer contacteren voor marketingdoeleinden, maar dat je wel opgenomen blijft in ons klantenbestand.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kan aanvragen om je persoonsgegevens te laten overdragen aan jezelf of je in opdracht van je direct aan een andere partij.

De bovenstaande aanvragen dienen te gebeuren via mail op het e-mailadres:  tania@wijnen-neyt.be.
Bij de aanvraag vragen wij je een kopie van jou identiteitskaart bij te sluiten, zodat we kunnen bepalen als je de rechtmatige eigenaar bent van de persoonsgegevens in kwestie.

Wij zullen elke aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst verwerken en beantwoorden.

 

6. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken, je instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitschakelen via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

 

7. Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je rechtstreeks met ons contact te nemen. Onze contactgegevens zijn beschreven bovenaan dit document.

Je heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit : Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - commission@privacycommission.be.

 

8. Wijzigingen aan deze verklaring

Neyt Wijnhandel  BV behoudt zich het recht om  wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De enige geldige versie van onze privacyverklaring is te vinden op onze website www.wijnen-neyt.be ,  onder privacy policy en in onze winkel aan de kassa.

Datum publicatie: 23/05/2018

Verkoopsvoorwaarden                  Privacy policy

TOTAAL

€ 50,00

incl. BTW

  wijnhandel wijn sterke drank relatiegeschenken
  wijnhandel wijn sterke drank relatiegeschenken

  Naar
  winkelmandje

  Heeft u de leeftijd bereikt
  om legaal alcohol te drinken?

  JA NEE

  Deze website gebruikt cookies om bij te houden welke keuzes u gemaakt heeft, zodat u die bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te maken. De cookies bevatten geen persoonsgegevens, dus uw privacy is gegarandeerd. U gaat hiermee akkoord door verder te gaan op deze website.